TRANG CHỦ   |   SƠ ĐỒ   | LIÊN HỆ     
LIÊN KẾT WEBSITE
Lựơt truy cập
101663
TIN NHÀ TRƯỜNG

- Chương trình công tác của trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2013

- Hội nghị công nhân viên chức của trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2013

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

- Thông báo tuyển giáo viên dạy nghề năm 2012

TIN ĐOÀN THỂ NHÀ TRƯỜNG
- Chương trình công tác của chi bộ trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2013

- Đại hội Công đoàn bộ phận Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2012 - 2014

- Đại hội Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2012 – 2014

TIN HOẠT ĐỘNG HSSV
- Đưa Nhà thi đấu thể thao của nhà trường đi vào hoạt động
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056 3661144- Fax: 056 3661705
Email: truongtcnhoainhon@gmail.com