TRANG CHỦ | SƠ ĐỒ   | LIÊN HỆ     
LIÊN KẾT WEBSITE
Lựơt truy cập
292066

CÁC BIỂU MẪU ĐÀO TẠO HIỆN HÀNH

1.1. Kế hoạch giáo viên: Mẫu ĐT-01

Xem

1.2. Đề kiểm tra kết thúc MHMĐ: Mẫu ĐT-02

Xem

1.3. Đáp án đề kiểm tra kết thúc MHMĐ: Mẫu ĐT-03

Xem

1.4. Danh sách HS kiểm tra kết thúc MHMĐ: Mẫu ĐT-04

Xem

1.5. Bảng điểm KTKT mô đun thực hành: Mẫu ĐT-05

Xem

1.6. Bảng điểm tổng kết MHMĐ: Mẫu ĐT-06

Xem

1.7. Bảng điểm tổng kết học kỳ: Mẫu ĐT-07

Xem

1.8. Đơn xin học lại MHMĐ: Mẫu ĐT-08

Xem

1.9. Đơn xin dự thi tốt nghiệp lại: Mẫu ĐT-09

Xem

1.10. Phiếu học sinh tự đánh giá rèn luyện: Mẫu ĐT-10

Xem

1.11. Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ: Mẫu ĐT-11

Xem

1.12. Kết quả rèn luyện toàn khóa: Mẫu ĐT-12

Xem

1.13. Biên bản họp lớp đánh giá KQRL học kỳ: Mẫu ĐT-13

Xem

1.14. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập: Mẫu ĐT-14

Xem

1.15. Đơn xin học lại: Mẫu ĐT-15

Xem

1.16. Đơn xin chuyển nghề học: Mẫu ĐT-16

Xem

1.17. Đơn xin miễn học, chuyển điểm: Mẫu ĐT-17

Xem

1.18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Mẫu ĐT-18

Xem

1.19. Biên bản bốc thăm đề thi kết thúc MH-MĐ: Mẫu ĐT

Xem

1.20. Biên bản mở Đề thi: Mẫu ĐT

Xem

1.21. Biên bản thống nhất hướng dẫn chấm: Mẫu ĐT

Xem

1.22. Biên bản vi phạm quy chế kiểm tra: Mẫu ĐT

Xem

1.23. Danh sách dự kiểm tra kết thúc MH-MĐ: Mẫu ĐT

Xem

1.24. Danh sách xét tư cách dự kiểm tra kết thúc MH-MĐ: Mẫu ĐT

Xem

1.25. Kế hoạch kiểm tra kết thúc MH-MĐ: Mẫu ĐT

Xem

1.26. Kết quả kiểm tra kết thúc MH-MĐ: Mẫu ĐT

Xem

1.27. Phiếu chấm điểm: Mẫu ĐT

Xem

1.28. Bảng kê khai giáo viên vượt giờ: Mẫu ĐT

Xem

1.29. Giấy xác nhân thay cho học bạ Mẫu ĐT

Xem

1.30. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí: Mẫu ĐT

Xem

1.31. Phiếu báo giảng: Mẫu ĐT

Xem

1.32. Phiếu xác nhận hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của hssv đối với nhà trường: Mẫu ĐT

Xem

 

 ----------------------------

Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017  Xem

 

 

 

 

 

 

 

TIN NHÀ TRƯỜNG

- Chương trình công tác của trường trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2016

- Hội nghị công nhân viên chức của trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2013

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

TIN ĐOÀN THỂ NHÀ TRƯỜNG
- Chương trình công tác của chi bộ trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn năm 2014

- Đại hội công đoàn bộ phận trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2012 - 2014

- Đại hội Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2014-2015

TIN HOẠT ĐỘNG HSSV
- Đưa Nhà thi đấu đấu thể thao của nhà trường vào hoạt động
© 2012 TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại:(056) 3661705 - Fax:(056) 3561994
Email: hoainhonVST@gmail.com